FAT PENGE

Pengeskabelse i den moderne økonomi.Penge har en afgørende betydning for vores samfund, økonomi og liv. Penge påvirker vores samfunds overordnede strategier og individuelle prioriteringer. Penge- og banksystemet rammesætter politikeres råderum for den førte nationaløkonomi og pengepolitik og spiller en central rolle i det økonomiske kredsløb og i forhold til kriser og bobler.Gå videre

DE FÆRRESTE FORSTÅR


Desværre forstår de færreste, hvordan vores penge- og banksystem reelt fungerer. Den manglende basale forståelse gør det umuligt at analysere systemet og udvikle det i en positiv og gunstig retning for samfundet. Den manglende forståel af banker og penge kan i høj grad ledes tilbage til, at begrebet ’pengeskabelse’ ikke nævnes i de fleste lærebøger, og hvis det gør, er informationen ofte, at pengeskabelsen kun foregår i Nationalbanken, hvilket er faktuelt forkert! Langt den største del af pengeskabelsen foregår hos de private banker i forbindelse med, at de udsteder lån. Det er et central analyseredskab at forstå, hvis man vil beskæftige sig med økonomi. Både som individ og samfund.

Se film!

Se film


Vejledninger

Introduktion Lærer Elev

Film 1 - Alternativt system Film 2 - Gæld Film 4 - Demokrati Regelsæt - Den sande matador