Carlsbergbergfondets forskningspriser 2017

Carlsbergfondets forskningspriser 2017, Mette Birkedal Bruun

Carlsbergfondets opslår forskningsmidler til banebrydende videnskab udført af forskere med særlig tilknytning til Danmark. Carlsbergfondet støtter fremragende grundforskning på højt internationalt niveau, som udføres ved såvel danske som udenlandske forskningsinstitutioner. Forskningspriser 2017 går til professor i kirkehistorie på Københavns Universitet Mette Birkedal Bruun og professor i kemi på Aarhus Universitet Karl Anker Jørgensen

Carlsbergbergfondets forskningspriser 2017, Karl Anker Jørgensen

Carlsbergfondets opslår forskningsmidler til banebrydende videnskab udført af forskere med særlig tilknytning til Danmark. Carlsbergfondet støtter fremragende grundforskning på højt internationalt niveau, som udføres ved såvel danske som udenlandske forskningsinstitutioner. Forskningspriser 2017 går til professor i kirkehistorie på Københavns Universitet Mette Birkedal Bruun og professor i kemi på Aarhus Universitet Karl Anker Jørgensen

Carlsbergfondet forskningspriser 2017

SoMe

Carlsbergfondet forskningspriser 2017

SoMe