DE 4 ELEMENTER

De Fire Elementer – energi for fremtiden” er fire undervisningsfilm om fremtidens bæredygtige energi-løsninger.Målgruppen er grundskolens ældste klassetrin.

Med et lån fra klassikkens opdeling af naturkræfterne i fire elementer beskriver filmene mulighederne for, at mennesket kan få dækket sit umættelige energibehov ved at søge til kilderne for den fossilfrie energi: Vinden, vandet, solen og de geotermiske kræfter.

Hvert afsnit tager udgangspunkt i en af disse energikilder, og viser hvordan de hver især besidder egenskaber og kræfter, der giver dem et enormt potentiale som vedvarende energikilder.

Filmene viser, hvordan der her på jorden findes energi nok til os alle. Faktisk mere end vi nogensinde får brug for. Vi skal ”bare” lære at udnytte den.Filmene viser nogle af de mest fantastiske løsningsmodeller, der arbejdes med i og udenfor Danmark.

Hver film er ca. 20 min i varighed, og kan bruges enten enkeltvis i undervisningen eller som et samlet tema.

http://www.de4elementer.dk/

DE 4 ELEMENTER: VIND ENERGI

Vindenergi er en velkendt vedvarende energikilde, men vi er stadig langt fra at udnytte bare en brøkdel af den energi, der er i luften over os. Jo højere man kommer op, jo stærkere er vinden. Kunne vi f.eks. indfange noget af den energi, der er i jetstrømmene, ville vi have nok energi til at dække hele klodens elektricitets- behov.

”De Fire Elementer – energi for fremtiden” er fire undervisningsfilm om fremtidens bæredygtige energi-løsninger.Målgruppen er grundskolens ældste klassetrin.

Med et lån fra klassikkens opdeling af naturkræfterne i fire elementer beskriver filmene mulighederne for, at mennesket kan få dækket sit umættelige energibehov ved at søge til kilderne for den fossilfrie energi: Vinden, vandet, solen og de geotermiske kræfter.

Hvert afsnit tager udgangspunkt i en af disse energikilder, og viser hvordan de hver især besidder egenskaber og kræfter, der giver dem et enormt potentiale som vedvarende energikilder.

Filmene viser, hvordan der her på jorden findes energi nok til os alle. Faktisk mere end vi nogensinde får brug for. Vi skal ”bare” lære at udnytte den.Filmene viser nogle af de mest fantastiske løsningsmodeller, der arbejdes med i og udenfor Danmark.

Hver film er ca. 20 min i varighed, og kan bruges enten enkeltvis i undervisningen eller som et samlet tema.

Manuskript og instruktion
Michael Schmidt-Olsen

Produceret af
Swift & Gelinde aps med støtte fra Undervisningsministeriets tips og lottomidler.

Foto og redigering:
Alphafilm aps.

DE 4 ELEMENTER: VAND ENERGI

Mere end 2/3 af vores klodes overflade er dækket af vand. Der er umådelige mængder af energi lagret i såvel havene som de ferske vande. Alene den energi fra havene der rammer vores kyster i form af bølger svarer til 3-5 gange vores samlede elektricitetsforbrug.
Filmen fokuserer på tre typer af energi i havet: tidevand, strøm og bølger.

”De Fire Elementer – energi for fremtiden” er fire undervisningsfilm om fremtidens bæredygtige energi-løsninger.Målgruppen er grundskolens ældste klassetrin.

Med et lån fra klassikkens opdeling af naturkræfterne i fire elementer beskriver filmene mulighederne for, at mennesket kan få dækket sit umættelige energibehov ved at søge til kilderne for den fossilfrie energi: Vinden, vandet, solen og de geotermiske kræfter.

Hvert afsnit tager udgangspunkt i en af disse energikilder, og viser hvordan de hver især besidder egenskaber og kræfter, der giver dem et enormt potentiale som vedvarende energikilder.

Filmene viser, hvordan der her på jorden findes energi nok til os alle. Faktisk mere end vi nogensinde får brug for. Vi skal ”bare” lære at udnytte den.Filmene viser nogle af de mest fantastiske løsningsmodeller, der arbejdes med i og udenfor Danmark.

Hver film er ca. 20 min i varighed, og kan bruges enten enkeltvis i undervisningen eller som et samlet tema.

Manuskript og instruktion
Michael Schmidt-Olsen

Produceret af
Swift & Gelinde aps med støtte fra Undervisningsministeriets tips og lottomidler.

Foto og redigering:
Alphafilm aps.

DE 4 ELEMENTER: JORD ENERGI

I jordens indre findes der enorme mængder af varme, som strømmer ud mod jordens overflade i en jævn strøm. Den varme kan udnyttes til at lave elektricitet eller opvarme vores huse og bygninger.
Dette afsnit udforsker primært geotermiske energiressourcer i Island og Danmark.

”De Fire Elementer – energi for fremtiden” er fire undervisningsfilm om fremtidens bæredygtige energi-løsninger.Målgruppen er grundskolens ældste klassetrin.

Med et lån fra klassikkens opdeling af naturkræfterne i fire elementer beskriver filmene mulighederne for, at mennesket kan få dækket sit umættelige energibehov ved at søge til kilderne for den fossilfrie energi: Vinden, vandet, solen og de geotermiske kræfter.

Hvert afsnit tager udgangspunkt i en af disse energikilder, og viser hvordan de hver især besidder egenskaber og kræfter, der giver dem et enormt potentiale som vedvarende energikilder.

Filmene viser, hvordan der her på jorden findes energi nok til os alle. Faktisk mere end vi nogensinde får brug for. Vi skal ”bare” lære at udnytte den.Filmene viser nogle af de mest fantastiske løsningsmodeller, der arbejdes med i og udenfor Danmark.

Hver film er ca. 20 min i varighed, og kan bruges enten enkeltvis i undervisningen eller som et samlet tema.

Manuskript og instruktion
Michael Schmidt-Olsen

Produceret af
Swift & Gelinde aps med støtte fra Undervisningsministeriets tips og lottomidler.

Foto og redigering:
Alphafilm aps.

DE 4 ELEMENTER: SOL ENERGI

På kun tre timer bliver jordens overflade bestrålet af solen i et omfang, der svarer til hele verdens årlige energiforbrug. Men for at udnytte energien i solens indstråling må den først omformes til en anden energiform – eksempelvis ved hjælp af solfangere eller solceller.

”De Fire Elementer – energi for fremtiden” er fire undervisningsfilm om fremtidens bæredygtige energi-løsninger.Målgruppen er grundskolens ældste klassetrin.

Med et lån fra klassikkens opdeling af naturkræfterne i fire elementer beskriver filmene mulighederne for, at mennesket kan få dækket sit umættelige energibehov ved at søge til kilderne for den fossilfrie energi: Vinden, vandet, solen og de geotermiske kræfter.

Hvert afsnit tager udgangspunkt i en af disse energikilder, og viser hvordan de hver især besidder egenskaber og kræfter, der giver dem et enormt potentiale som vedvarende energikilder.

Filmene viser, hvordan der her på jorden findes energi nok til os alle. Faktisk mere end vi nogensinde får brug for. Vi skal ”bare” lære at udnytte den.Filmene viser nogle af de mest fantastiske løsningsmodeller, der arbejdes med i og udenfor Danmark.

Hver film er ca. 20 min i varighed, og kan bruges enten enkeltvis i undervisningen eller som et samlet tema.

Manuskript og instruktion
Michael Schmidt-Olsen

Produceret af
Swift & Gelinde aps med støtte fra Undervisningsministeriets tips og lottomidler.

Foto og redigering:
Alphafilm aps.