ET HAV AF MULIGHEDER

I denne filmserie kan du møde nogle af de fiskere og opdrættere, der har formået at gøre bæredygtighed til en god forretning: Respekten og forståelsen for ressourcegrundlaget går hånd i hånd med at være konkurrencedygtig.

Undervisningsprojektet ET HAV AF MULIGHEDER er produceret af Alphafilm & Kommunikation med støtte fra Danidas oplysningsbevilling og i samarbejde med WWF Danmark.

 

ET HAV AF MULIGHEDER: Introduktion (1:5)

Truslen mod verdenshavenes beskaffenhed og den marine biodiversitet er ikke bare alvorlig – det er en udvikling, vi skal sætte alt ind på at ændre. Ikke bare på grund af de mange mennesker, der i dag lever af ressourcerne, men også for at sikre biodiversiteten og at fremtidens generationer har fødevareressourcer nok.

Det kræver ikke kun noget af producenterne, men også af os som forbrugere: Hvis vi tilvælger de naturskånsomt producerede varer, motiverer vi producenterne og lovgiverne til at gå efter omtanke for miljø og for vores fælles ressourcer frem for fx en lavere pris.

I denne filmserie kan du møde nogle af de fiskere og opdrættere, der har formået at gøre bæredygtighed til en god forretning: Respekten og forståelsen for ressourcegrundlaget går hånd i hånd med at være konkurrencedygtig.

—-

Undervisningsprojektet ET HAV AF MULIGHEDER er produceret af Alphafilm & Kommunikation med støtte fra Danidas oplysningsbevilling og i samarbejde med WWF Danmark.

Credits

Indtaling: Rikke Ammitzbøll-Nielsen
Tilrettelæggelse: Jacob Bendtsen og Amalie Josefine Jeppesen
Fotograf: Bjørn Haldorsen
Redigering: Tobias Bagge
Musik: Apollo

Producent: Jacob Bendtsen / Alphafilm & Kommunikation

ET HAV AF MULIGHEDER: Det vietnamesiske muslingekooperativ (2:5)

HUSK AT SLÅ UNDERTEKSTER TIL

I Vietnam er der siden 1990’erne sket en helt særlig udvikling inden for fiskerisektoren – fra at være plaget af illegalt overfiskeri og et betydeligt svind i de marine ressourcer, er mange vietnamesere gået sammen om at vende udviklingen.

Filmen her skildrer den omstilling, der er sket i Ben Tre-provinsen i Vietnam. Her følger vi områdets muslingefiskere, der er gået sammen i et kooperativ – og gennem vidensdeling og med støtte fra bl.a. Danida og Verdensnaturfonden har været i stand til at opnå en MSC-certificering.

Samarbejdet mellem fiskerne og jagten på MSC-mærket har både medført, at fiskerne er blevet bevidste om muslingerne som en fælles ressource, samtidig med at det har åbnet op for at muslingerne kan eksporteres og sælges internationalt.

Den grønne omstilling inden for hele den vietnamesiske fiskerisektor har betydet at millioner af vietnamesere er sluppet ud af fattigdom! (Se bl.a. Danidas artikel: “Fiskerieventyret skabte tre millioner nye jobs i Vietnam – med støtte fra Danida”)

—–

Undervisningsprojektet ET HAV AF MULIGHEDER er produceret af Alphafilm & Kommunikation med støtte fra Danidas oplysningsbevilling og i samarbejde med WWF Danmark.

Credits

Indtaling: Rikke Ammitzbøll-Nielsen
Tilrettelæggelse: Jacob Bendtsen og Amalie Josefine Jeppesen
Fotograf: Bjørn Haldorsen
Redigering: Tobias Bagge
Musik: Apollo

Producent: Jacob Bendtsen / Alphafilm & Kommunikation

ET HAV AF MULIGHEDER: Fiskerne fra Thorupstrand (3:5)

I Thorupstrand ved Jammerbugten findes nogle af de sidste kystfiskere i Danmark. Her fisker de hele året rundt i det samme farvand – noget de i modsætning til mange større fiskerier kan gøre, fordi de fisker så naturskånsomt, at både fiskebestanden og havbunden forbliver i top.

Det er imidlertid ikke nemt at være kystfisker, da det stort set er umuligt at konkurrere mod de kapitalstærke rederier. Fiskerne i Thorupstand har dog fundet en løsning – de er gået sammen i et laug, og så har de gjort deres naturskånsomme fiskeri til en god forretning.

—-

Undervisningsprojektet ET HAV AF MULIGHEDER er produceret af Alphafilm & Kommunikation med støtte fra Danidas oplysningsbevilling og i samarbejde med Thorupstrand Kystfiskelaug.

Credits

Indtaling: Rikke Ammitzbøll-Nielsen
Tilrettelæggelse: Amalie Josefine Jeppesen
Fotograf: Bjørn Haldorsen
Redigering: Tobias Bagge
Musik: Apollo

Producent: Jacob Bendtsen / Alphafilm & Kommunikation

ET HAV AF MULIGHEDER: Nye standarder (4:5)

HUSK AT SLÅ UNDERTEKSTER TIL

Akvakultursektoren spiller en særlig rolle for, at vi også i fremtiden kan skaffe fødevareressourcer nok. Men det er også en sektor, der er vokset så eksplosivt, at bæredygtigheden i mange tilfælde ikke er fulgt med.

I Vietnam har akvakulturen eksempelvis medført en betydelig forurening af vandmiljøet, ligesom mangroveskoven mange steder er svundet ind for at gøre plads til flere opdrætssteder (med følger for både økosystem og biodiversitet). Heldigvis er der en ganske særlig grøn omstilling i gang.

‘Nye standarder’ handler om akvakulturen i Vietnam, og om hvordan en certificering kan være med til at ændre en hel sektor: Hvad betyder det for de vietnamesiske fiske- og skaldyrsopdrættere, at de har opnået ASC-certificering – og hvordan adskiller ASC-mærket sig fra andre certificeringsordninger?

——–

Undervisningsprojektet ET HAV AF MULIGHEDER er produceret af Alphafilm & Kommunikation med støtte fra Danidas oplysningsbevilling og i samarbejde med WWF Danmark.

Credits

Indtaling: Rikke Ammitzbøll-Nielsen
Tilrettelæggelse: Jacob Bendtsen og Amalie Josefine Jeppesen
Fotograf: Bjørn Haldorsen
Redigering: Tobias Bagge
Musik: Apollo

Producent: Jacob Bendtsen / Alphafilm & Kommunikation

ET HAV AF MULIGHEDER: Bag mærkerne (5:5)

Når det gælder en bæredygtig fremtid – og fx en sikring af vores marine ressourcer – bærer producenterne et afgørende ansvar. Men det gør vi som forbrugere faktisk også! Gennem vores valg og fravalg af bestemte produkter er vi i høj grad med til at påvirke producenterne. Det gør vi eksempelvis ved at tilkøbe fisk med et ASC- og MSC-mærke.

Men et væsentligt spørgsmål er, hvad der ligger bag de tusindvis af mærker, der i dag findes: Er de forskellige certificeringer ‘ambitiøse’ nok i forhold til de miljøudfordringer, vi går imod? Eller kan vi som forbrugere gøre endnu mere for at presse udviklingen i en mere bæredygtig retning?

I filmen ‘Bag mærkerne’ starter vi diskussionen! Hvad kan vi som forbrugere stille op, når vi står nede i supermarkedet? Og hvorfor er det vigtigt at sætte sig ind i, hvad de hundredevis af mærkelige mærker, der findes?

—-
ET HAV AF MULIGHEDER – filmserie:

Undervisningsprojektet ET HAV AF MULIGHEDER er produceret af Alphafilm & Kommunikation med støtte fra Danidas oplysningsbevilling og i samarbejde med WWF Danmark.

Indtaling: Rikke Ammitzbøll-Nielsen
Tilrettelæggelse: Amalie Josefine Jeppesen
Fotograf: Bjørn Haldorsen
Redigering: Tobias Bagge
Musik: Apollo

Producent: Jacob Bendtsen / Alphafilm & Kommunikation