Korruption – En cirkel af vold

Korruption – en cirkel af vold er et undervisningsprojekt målrettet samfundsfag på landets ungdomsuddannelser.

Projektet sætter fokus på korruption som begreb og fænomen – og på sammenhængen mellem en høj grad af korruption i et samfund og på krænkelser af menneskerettigheder, herunder strukturel vold og tortur.

Materialet beskriver gennem undervisningsfilm og dokumentariske subjektive beretninger korruptionens væsen og udtryk i hhv. Danmark og Bangladesh. I undervisningsfilmene medvirker en række af Danmarks førende eksperter inden for korruptionforskning og en række af de mest fremtrædende og prisbelønnede forkæmpere i Bangladesh.

Projektet og undervisningsmaterialet i øvrigt baserer sig på postdoc Morten Koch Andersens (DIGNITY) forskning og arbejde, hvor han har undersøgt årsagerne til den strukturelle vold, der findes i Bangladesh og andre steder med en høj grad af korruption. 

Hvad er korruption? Og hvordan kan det være, at korruption kan medføre noget så drastisk som krænkelser af en befolknings basale rettigheder i et ellers hastigt udviklende demokrati? Og hvor er vi selv på vej hen? Det er bl.a. spørgsmål som disse, projektet her sætter fokus på. 

SYV SPØRGSMÅL OM KORRUPTION

KORRUPTION: EN SYGDOM, DER ØDELÆGGER ET LAND INDEFRA

Korruption er et ekstremt skadeligt fænomen. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser, og det skaber mistillid og splittelse mellem mennesker. Desuden underminerer det både retsstaten og demokratiet.

Økonomisk betyder korruption massive tab i indtægter til staten, der ellers kunne være brugt på at udvikle samfundet (fx til hospitaler og skoler).

Et EU-finansieret forskningsprojekt har alene vist, at hvis alle EU-medlemslande havde en ligeså lav grad af korruption som Danmark, ville de tilsammen kunne forøge deres skatteindtægt med det dobbelte af EU’s budget for 2013 – eller rettere 323 milliarder euro om året!

Det globale økonomiske tab er ligeledes svimlende: Verdensbanken har estimeret, at bestikkelse alene koster verdenssamfundet godt 1000 milliarder US-dollars. Og det er vel at mærke et beløb, som ikke tager hensyn til de mange andre indirekte omkostninger, der opstår i forbindelse med korruption.

Europakommissionen beskriver da også korruption som en “sygdom, der ødelægger et land indefra” (Europakommissionen, pressemeddelelse, 15. februar 2012). Ser man omvendt til verdensdele som Afrika og Asien, bliver de menneskelige omkostninger ved korruption tydelige – politisering og truslen om vold er dagligdag, og de svagest stillede har ikke i nærheden af nok ressourcer til at hævde deres basale rettigheder som borgere. De må eksempelvis kæmpe for at skaffe sig adgang til basale services såsom vand, husly, skolegang, hospitalsbehandling og almindelig retfærdig behandling.

Beretning af Bangladesh - Sumaiya Khair

Næstformand i Transparency International Bangladesh og juraprofessor ved Dhaka Universitet

Sumaiya Khair er juraprofessor og arbejder til daglig som næstformand i Transparency International Bangladesh. Her forsøger hun sammen med resten af organisationen at bekæmpe korruption.

En af Khairs centrale pointer er, at korruptionen i Bangladesh er blevet så omfangsrig, at den eksisterer på alle niveauer i samfundet. Det betyder, at korruptionen som praksis er blevet en normaliseret og etableret del af livet. Uanset om man bryder sig om det eller ej.

Beretning fra Bangladesh - Adilur Rahman Khan

Stifter og leder af menneskerettigheds-organisationen Odhikar

Adilur Rahman Khan er en af de førende menneskerettighedsforkæmpere i Bangladesh. Han er bl.a. medstifter af organisationen Odhikar, som har eksisteret siden 1994.

Organisationen uddanner menneskerettighedsaktivister og -rådgivere over hele Bangladesh, og arbejder på at dokumentere de krænkelser af menneskerettighederne, der foregår i samfundet. Organisationen udgiver således hver måned “fact finding”-rapporter, hvor de på baggrund af indsamlet data opgør de overgreb, der er blevet begået mod det Bangladeshiske folk: Det er fx sager om tortur, “forsvindinger” (bortførelser), drab, osv.

Netop disse rapporter har været stærkt kritiseret af regeringen i Bangladesh og af samme grund blev Adilur Rahman Khan sammen med en kollega anholdt tilbage i 2013.

Beretning fra Bangladesh - Nurul Khan

Menneskerettighedsforkæmper ved ASK (Ain o Salish Kendra)

Nurul Khan er en af de førende menneskerettighedsforkæmpere i Bangladesh. Han arbejder ved organisationen ASK og har længe været med til at dokumentere sager om tortur, drab uden retslige konsekvenser, “bestilte” bortførelser, vold mod og undertrykkelse af kvinder, fattige samt etniske minoriteter. Han selv har også været udsat for et forsøg på bortførelse i 2014.

Beretning fra Bangladesh - Julfikar Ali Manik

Undersøgende journalist

Julfikar Ali Manik har i mange år arbejdet som undersøgende journalist og nyhedsredaktør, bl.a. for aviserne The Daily Star og Dhaka Tribune. Han har desuden været nyhedsjournalist på bangladeshisk tv og er i dag bl.a. freelance journalist for bl.a. The New York Times, Al-Jazeera og Channel Four. Han har op gennem tiden vundet flere priser for sin undersøgende journalistik.

Beretning fra Bangladesh - Sarah Hossain

Advokat og direktør for BLAST (Bangladesh Legal Aid Service Trust)

Sarah Hossain er direktør for organisationen BLAST, der er en af landets største retshjælpsorganisationer i Bangladesh. Hossain modtog i 2016 den amerikanske pris “International Women of Courage Award” for hendes arbejde for at sikre og styrke kvinders rettigheder i Bangladesh.

Beretning fra Bangladesh - Shanaz Huda

Juraprofessor ved Dhaka Universitet

Shahnaz Huda er juraprofessor ved Dhaka Universitet. Her uddanner hun landets kommende generationer af embedsmænd og juridisk ansatte inden for retsvæsenet. Desuden er hun en del af den akademiske kreds, som også i Bangladesh er en vigtig del af samfundet. Nemlig den instans, som er i stand til at undersøge og forstå tendenser (i dette tilfælde udviklingen af retssystemet i landet).

Beretning fra Bangladesh - Zahid ul Arefin Choudhury

Professor i freds- og konfliktstudier, Dhaka Universitet

Zahid Ul Arefin Choudhury er professor på Dhaka Universitet. Her underviser og forsker han i fred, konflikter og konfliktforebyggelse. For at være i stand til at analysere forskellige samfundsforhold, må han tale med de mennesker og institutioner, der lever og arbejder i konfliktfyldte områder. Emnerne kan bl.a. være hvem/hvad der har udløst konflikten, og hvorvidt menneskerettighederne bliver overholdt.

Men det er et følsomt emne, som hurtigt kan blive fortolket og endda gjort til genstand for at diskutere Zahid Ul Arefin Choudhurys politiske ståsted. Derfor er det vigtigste for ham at bevare et så stringent metodisk fokus som muligt, så de resultater han har, ikke kan blive brugt imod ham.

Beretning fra Bangladesh: Kvinde fra slummen

Kvinden, som i denne film fortæller om sin oplevelse med politiet, er ikke ualmindelig. Hun er bare én ud af flere, som Morten Koch Andersen har været i kontakt med i forsknings-øjemed.