Kundskabens Pris

Hvad inbærerer det af etiske og praktiske udfordringer for det enkelte mennesker og for samfundet, at man er i stand til at se ind i menneskers fremtidige/potentiellle sygdomsbillede?