Råstofferne - samfundets byggesten

Råstoffer er ikke bare vigtige – de er selve de grundsten, som vores samfund og civilisation bygger på.

Da Jorden blev skabt for fire milliarder år siden, blev grundstofferne en del af de byggeklodser, vores klode består af i dag. Råstofferne er helt essentielle for fremstillingen af eksempelvis CO2-neutrale energiteknologier, computere, mobiltelefoner, batterier, biler og mange andre ting, som definerer vores højteknologiske samfund, og som vi er blevet afhængige af. Derfor er politikere og andre beslutningstagere blevet mere og mere opmærksomme på betydningen af tilgængelige mineralske råstoffer. Ikke mindst fordi, vi i takt med den teknologiske udvikling skal bruge stadig flere forskellige slags mineralske råstoffer. Nye teknologier inden for især mobiltelefoner, computerteknologi, energilagring og grøn energi har øget efterspørgslen på en lang række grundstoffer, som ikke tidligere har haft stor kommerciel interesse som for eksempel de sjældne jordarters metaller, niobium, tantal, gallium og germanium.

Problemet er dog både at finde frem til råstofferne på en skånsom måde og være i stand til at genanvende dem, der allerede er gravet op og forarbejdet.

Nøglen til fremtidens udvikling ligger derfor hos dem, der har adgang til råstofferne – og dem, som forstår at udnytte dem.