UNDERVISNINGSMATERIALE:

Aquakultur præsentation

Aquatrace Lærervejledning

Aquatrace Ordforklaringer

Aqua trace kompendium AAU

Havdambrug giver ifølge fiskerne ikke grund til bekymring_jyske vestkysten 2017.

Q-A-havbrug