TRUSLEN FRA HAVVANDET

En filmserie og den trussel og de følgevirkninger havvandets indtræning på fastlandet har.