TRUSLEN FRA HAVVANDET

En filmserie og den trussel og de følgevirkninger havvandets indtræning på fastlandet har.

TRUSLEN FRA HAVVANDET - Introduktion

TRUSLEN FRA HAVVANDET - Danmark

TRUSLEN FRA HAVVANDET - Holland

TRUSLEN FRA HAVVANDET - Zambia